קורס חשבי שכר בכירים לחרדים

הקורס מאושר ומפוקח ע"י לשכת רואי החשבון בישראל

לקבלת רשימת מוסדות הלימוד אשר נמצאים בפיקוח לשכת רואי חשבון לחץ כאן.

 

אנו מתכבדים להביא לידיעתכם את הדברים שלהלן :

 

המכללה למיסים ולחשבונאות תשמח לעמוד לרשותכם בשאלות הבהרה ופרטים נוספים
בטלפון : 1-700-700-088.


בוא הצטרף למאות התלמידים שקידמו את עצמם !

לפרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088